در چهاردهم تیرماه سال1361 خودروی سیاسی سفارت جمهوری

اسلامی ایران که در حمایت پلیس دیپلماتیک لبنان از شهر بندری

طرابلس به بیروت بازمی گشت برخلاف ضوابط بین المللی و مصونیت 

 دیپلماتها در منطقه برباره توسط مزدوران مسلح تحت امر اسرائیل

موسوم به "قوات البنانیه" متوقف گردیده و چهار دیپلمات ایرانی به

نامهای حاج احمد متوسلیان "وابسته نظامیسید محسن

موسوی "کاردار سفارت"، تقی رستگار مقدم "کارمند سفارت" و

کاظم اخوان "خبرنگار و عکاس خبرگزاری ایرناربوده شده و اکنون بیش از

بیست و شش سال است که از وضعیت حیات ایشاناطلاعی

در دست نیست.


جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمد

رسول الله (ص) که از جمله دیپلماتهای ربوده شده توسط اسرائیل

هستند در خرداد سال 61 پس از شنیدن تهاجم اسرائیل به خاک لبنان

با هدف یافتن راه مساعدت به مردم مظلوم لبنان به همراه یک هیأت

عالی رتبه دیپلماتیک از مسئولین نظامی- سیاسی راهی لبنان شد.